PODMIENKY ZAMESTNANIA

Miesto práce: VaÅ¡u prácu budete vykonávať v Herefordshire, možno budete požiadaný pracovať na iných miestach spoločnosti po celom UK

 

Názov povolania: Sezónny pracovník

 

Pracovná identifikačná karta (ID karta): Predtým ako začnete pracovať, bude Vám pridelená osobná identifikačná karta , obsahujúca tieto údaje :

 

  • VaÅ¡e meno
  • VaÅ¡a fotografia
  • VaÅ¡e výplatné číslo
  • Čiarový kód
  • Adresa farmy 

Kým budete v práci, musíte mať VaÅ¡u pracovnú kartu stále pri sebe, bez nej nemôžete začať pracovať. Keď dokončíte prácu, čiarový kód na VaÅ¡ej karte bude skenovaný. VaÅ¡a práca sa tak zaznamená. 

 

Práca: Bude poskytnutá len vtedy, keď bude k dispozícii. Práca zahrňuje manuálny zber jahôd a iného  mäkkého ovocia a zeleniny a inú predzberovú a pozberovú pracú, ktorá vyžaduje značne zohýbanie sa, chodenie a zdvíhanie .

 

Ciele produktivity: Množstvo práce, ktorú musíte vykonať sa nazýva Váš ciel produktivity. Stanovenie tohto cieľu zaručuje, že splníte poctivú dennú pracú za poctivú dennú výplatu, keď nie ste kontrolovaný a sledovaný. Produkčne ciele sú stanovené pre každý individuálny typ práce. Ciel produktivity zberových pracovníkov  je nazberané množstvo kilogramov ovocia, ktoré máte nazberať každú hodinu .

 

Normálne pracovne dni: (ak je ponúknutá práca) je v rozsahu obyčajne 5 dni týždenne.

 

Normálny pracovný deň: (ak je ponúknutá práca)  nie viacej ako 8 hodin. Začiatok pracovného dňa môže byť rôzny, čo závisí od ročnej doby a poveternostných podmienok.

 

Na začiatku dňa musíte začať prácu až vtedy, ak bola VaÅ¡a ID karta skenovaná dozor konajúcim alebo tímovým vedúcim. Na konci dňa môžete skončiť prácu až vtedy, keď Vám Váš tímový vedúci povie, potom musíte mať čas ukončiť VaÅ¡u prácu zaznamenaním, a to bude skenovaním VaÅ¡ej poslednej debničky ovocia ak ste zberač, alebo zaznamenaním na kontrolný hárok ak ste kontrolór.

 

Ak pracujete v inej praci musite informovat svojho veduceho a vaÅ¡om príchode alebo odchode abz vam mohol oskenovat vaÅ¡u katičku alebo vam zapísať váš koniec

 

Pamätajte, že ste platený iba za čas, keď oficiálne pracujete. Ste platený od začiatku práce na pracovnom mieste, do konca práce na VaÅ¡om pracovnom mieste. 

 

Normálny pracovný čas: Variabilne závisiaci od požiadavky na prácu, ale nepresiahne 48 hodín v priemere

 

Prestávky na jedlo: Prestávky sú v súlade s Poľnohospodárskym poriadkom /národný mzdový poriadok. Prestávky nie sú platené. Mať prestávky je povinnosť. Ak by ste žiadali viac prestávok, musíte požiadať tímového vedúceho o dovolenie. Žiadny čas, ktorý si zoberiete na viac na odpočinok, nebude platený.

 

Výplata: VÅ¡etka práca je platená v súlade s Poľnohospodárskym poriadkom /národný mzdový poriadok pre začiatočníkov (stupeň 1), a to je 6,70 libier za hodinu.

 

Platobný interval: Výplaty sú počítané denne a vyplácané o jeden týždeň pozadu.

 

Kontrola výplaty: VaÅ¡u mzdu si môžete kontrolovať denne skenovaním VaÅ¡ej ID karty. Informácia o odpracovanom dni Vám umožní skontrolovať, či je výplata za tento deň správna. Ak zistíte, že výplata nie je správna, musíte to nahlásiť do kancelárie do 24h od vydania platového oznamu.

 

Odrátavanie poplatkov: Zamestnávateľ bude strhávať peniaze z VaÅ¡ej výplaty pokiaľ:

 

  • Odčítanie je vyžadované zákonom
  • Je odsúhlasené  pracovníkom v jeho/jej zmluve
  • Pracovník súhlasil písomne vopred s odčítaním
  • Odčítanie je na zaplatenie preplatku alebo výdavkov.  

 

Preplácanie sviatkov: Sviatky sú preplácané v súlade s Poľnohospodárskym poriadkom/ národný mzdový poriadok.

 

Vyžiadanie dovolenky: Ak si chcete vyžiadať platené voľno, musíte vyplniť žiadosť o dovolenku najmenej 7 pracovné dni predtým ako chcete mať voľno a musíte mať formulár podpísaný Vaším manažérom. Podpísaný formulár musíte potom odovzdať do kancelárie, aby mohol byť zaznamenaný a tak Vám umožnené zaplatenie dňa.

 

Žiadosť o voľno: Podobne ako žiadosť o dovolenku, môžete požiadať o neplatené voľno vyplnením formulára na neplatené voľno, ktorý si môžete vyžiadať informátora sez. Pracovníkov SLO. Formulár dáte ku podpisu manažérovi a manažér si následne formulár ponechá.

 

Nadčasy: Ak by ste museli pracovať nadčas, nadčasy vám budu vyplatene v súlade s britskými pracovnoprávnymi predpismi.

 

Absencia v prípade choroby: Počet neplatených čakacích dní sú 3. SSP (statuary sick pay) platená absencia je v súlade s Poľnohospodárskym poriadkom /národný mzdový poriadok. Choroba nezahrňa  poranenia, ktoré sa stali počas času keď nie ste v práci alebo necestujete do a z práce .

 

Oboznámenie o ukončení  zamestnania: Od zamestnávateľa – jeden týždeň, od pracovníka – jeden týždeň.

 

Dĺžka zamestnania: Práca je sezónna a dĺžka pracovného pomeru môže byť variabilna. Spoločnosť si kladie za cieľ zachovať najviac produktívnych pracovníkov.

 

Opustenie farmy: Jeden týždeň predtým, ako máte v úmysle opustiť pracu musíte informovať SLO a vyplniť formulár na odchod.

 

Nebudete môcť pracovať 3 dni pre Vaším odchodom z dôvodu toho, že VaÅ¡a posledná výplata by nemohla byť spracovaná do dátumu odchodu.

 

 naspäť                                                                                  ďalej

 

print this page bookmark this page

Máte záujem pracovať pre S & A?

Výber jazyka

English Bulgarian Polish Romanian Slovakian Lithuanian

Prihlásenie
Pre kontrolu Vašej žiadosti o prácu

Prihlasovacie meno

Heslo

Zabudol som meno / heslo

Абонирайте се за нашия бюлетин Strawberry Picking at S & A