PRAVIDLÁ KEMPU

UBYTOVACIE OPRÁVNENIE

 

Ubytovanie je ku dispozícii iba pre ľudí zamestnaných prácou na farme. Ak prestanete pracovať z vlastnej vôle, alebo ak vám nebude ponúknutá práca spoločnosťou, alebo budete prepustený,  budete požiadaný opustiť ubytovanie. Ak potrebujete využívať ubytovanie v čase vybavovania záležitostí na odchod, musíte toto odsúhlasiť s informátorom sezónnych pracovníkov.

 

Každý kto bude nájdený, že používa ubytovanie bez súhlasu, potom čo jeho pracovné obdobie skončilo, bude predmetom stíhania.

Nebudete môcť zmeniť ubytovanie, ktoré Vám bolo pridelené, bez súhlasu administratívy. Musíte stále udržiavať VaÅ¡e ubytovanie a jeho okolie čisté, ak bude  nájdené v neuspokojivom stave, spoločnosť môže stiahnuť ponuku ubytovania a bude Vás žiadať o zaplatenie Å¡kody.

 

OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA AUTOMOBILU

 

Je prísne pravidlo, že nebudete môcť priviezť autá na žiadnu z naÅ¡ich fariem počas Vášho pobytu. Toto pravidlo je súčasťou záväzku ktorý musíte urobiť, aby ste mohli byť prijatý na farmu.

 

NOSENIE IDENTIFIKAČNEJ KARTY

 

Každý pracovník zamestnaný spoločnosťou, ako sezónny poľnohospodársky pracovník, dostane pracovnú ID kartu. Kvôli bezpečnosti v naÅ¡ich kempoch a miestach práce, musíte mať na sebe ID kartu, a to v práci a aj v kempe. 

 

NÁVŠTEVNÍCI

 

Vstup  návÅ¡tevníkov na farmu alebo akýkoľvek z kempov nie je povolený bez predchádzajúceho povolenia, ak chcete prijať návÅ¡tevu, musíte o to požiadať 2 dni vopred aby ste dostali povolenie. NávÅ¡tevníci musia mať pri sebe kartu -visitor card- ktorú dostane od pracovníka kancelárie a musí ho mat počas celej návÅ¡tevy, ak danú kartu návÅ¡tevník nebude mať bude musieť opustiť priestory kempu, ak budete mať návÅ¡tevníkov bez povolenia budete predmetom disciplinárneho konania ktoré môžu viesť ku prepusteniu.

 

PROTIPOŽIARNE VYBAVENIE

 

Pre vaÅ¡u bezpečnosť, farma a jej pracovné miesta sú vybavené proti požiarnými zariadeniami, ako sú hasiace prístroje, požiarne sirény a poplaÅ¡né zariadenia, ak by ste boli pristihnutý pri manipulácii s ktorýmkoľvek z týchto zariadení, a to pri neoprávnenej manipulácii bude to považované za hrubý priestupok a budete musieť zaplatiť servisné poplatky a opravu. Budete prepustený.

 

ELEKTRICKÉ VYBAVENIE

 

Zasahovanie do elektrického zariadenia je prísne zakázané, ak budete pristihnutý pri zasahovaní do akéhokoľvek elektrického zariadenia v kempe, bude to považované za hrubé poruÅ¡ovanie pravidiel a budete prepustený.

 

OSOBNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIA

 

Ak si prinesiete alebo kúpite elektrický spotrebič, musíte  ho nechať u manažéra kempu skontrolovať, aby mohol byť testovaný a schválený ako bezpečný pre používanie vo VaÅ¡ej ubytovni. Po teste Vám bude vrátené aj so známkou ktorá znamená, že spotrebič splňa požiadavky pre užívanie v kempe, ak tak neurobíte bude to viesť ku disciplinárnemu konaniu a prípadnému prepusteniu.

 

ZLÉ SPRÁVANIE

 

Očakávame od ľudí, že sa budú správať vhodne. Nadmerné pitie alkoholu, alebo zlé správanie nie je prijateľné. Ak budete opitý, alebo sa správať nebezpečne, nekontrolovateľne na území spoločnosti, budete odvedený do VaÅ¡ej ubytovne až kým sa neutíšite, alebo predvedený na políciu, kde môže byt proti vám vznesené obvinenie. V každom prípade môžete byť prepustený zo zamestnania .

 

ZMIERNENIE HLUKU

 

Z dôvodu blízkosti dedín od farmy a potreby iných pracovníkov mať pokoj v ich ubytovniach, zvlášť ak musia začať prácu skoro ráno, hranie hlučnej hudby obzvlášť vonku je prísno zakázané po celý čas.

Môžete púšťať hudbu vo vnútri Vášho ubytovania pri rozumnej hlasitosti.

Každá hlasná hudba alebo robenie hluku bude považované za neprístojne a proti tým čo spôsobujú hluk bude vedené disciplinárne konanie.

 

PRAVIDLÁ FAJČENIA

 

Máme nefajčiarske pravidla na väčÅ¡ine územiach farmy vrátane vÅ¡etkých ubytovacích jednotiek. Pravidlá musia byť dodržiavané. Fajčenie v ubytovniach a na pracovnom mieste bude viesť ku prepusteniu.

 

ZAKÁZANÉ PRIESTORY

 

Nie ste oprávnení vstupovať do vÅ¡etkých priestorou. NereÅ¡pektovanie tohto pravidla bude mať za následok prepúšťanie.

 naspäť                                                                                                                  ďalej

print this page bookmark this page

Máte záujem pracovať pre S & A?

Výber jazyka

English Bulgarian Polish Romanian Slovakian Lithuanian

Prihlásenie
Pre kontrolu Vašej žiadosti o prácu

Prihlasovacie meno

Heslo

Zabudol som meno / heslo

Абонирайте се за нашия бюлетин Obchod v kempe Brierley